Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Điều Hành jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs

Giám đốc Kiểm soát rủi ro các mảng nghiệp vụ - Khối Quản trị... new

 • Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị rủi ro hoạt động.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản trị Rủi ro hoạt động đối với…

Kiểm toán viên cao cấp, bộ phận Kiểm toán nội bộ new

 • Duy trì sự trao đổi công việc hiệu quả với đối tượng được kiểm toán, các đơn vị kiểm tra/kiểm soát/QTRR trực thuộc Ban điều hành.
 • (i) Kiến thức chuyên môn.

Giám đốc tư vấn, hỗ trợ hoạt động nhân sự đơn vị (HRBP Manag...

 • Tư vấn và đồng hành với đơn vị trong việc lập kế hoạch nhu cầu nhân tài và quản lý ngân sách nhân sự.
 • Khuyến khích những hành vi và năng lực phù hợp với văn hoá…

Chuyên viên cao cấp triển khai thay đổi hệ thống (Quản lý dự...

 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Có kiến thức về các hệ thống máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.

Giám đốc sản phẩm tín dụng

 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phát triển sản phẩm phân công.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm mảng Sản phẩm tín dụng:

Chuyên gia Quản trị danh mục, phân tích rủi ro và công cụ mô...

 • Tư vấn hỗ trợ điều hành và phát triển công tác quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về phân loại nợ, trích lập dư phòng, quản lý chất lượng tín dụng của hệ…

Giám đốc dịch vụ hỗ trợ khách hàng Doanh nghiệp

 • Giám sát quá trình thực hiện việc vận hành và xử lý các vướng mắc phát sinh.
 • "Nguyễn Thị Hoa - Ứng tuyển vị trí Giám đốc Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Doanh nghiệp"…

CVCC Kiểm soát tín dụng - Khối Ngân hàng bán buôn

 • Trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát các báo cáo của Nhóm trước khi trình cho Giám đốc đơn vị.
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát tín dụng…

Giám đốc phát triển vận hành ứng dụng giải pháp

 • Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
 • O Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
 • Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ.

Giám đốc tiếp thị kỹ thuật số (Retail Marketing)

 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích hành vi thói quen và các tương tác kỹ thuật số của người dùng.
 • Quản lý ngân sách và giám sát chi phí quảng cáo của các kênh kỹ…

Giám đốc dự án – Chuyển trụ sở, chuyển đổi mô hình làm việc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm hành chính văn phòng/dịch vụ nội bộ/quản lý tòa nhà.
 • Duy trì mối quan hệ giữa các bên tham gia vào dự án, đồng thời điều phối…

Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ

 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối.
 • Hiểu về kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm.
 • Hỗ trợ Giám Đốc Khối Bảo Hiểm trong việc xây dựng, phát…

Chuyên gia Kiểm toán IT

 • Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐBDN, Giám đốc Khối.
 • Xử lý, điều tra giám sát, quản lý, phân định trách nhiệm kiến nghị khắc…

Chuyên viên Cao cấp PTSP Bảo hiểm Nhân thọ

 • Làm các công việc hành chính, văn phòng, điều phối nội bộ.
 • Hỗ trợ thực hiện soạn thảo và in ấn thu xếp tài liệu và tổ chức lợp học, điều phối lớp học…cho giám…

Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu (Senior DBA Admin...

 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc tốt với các hệ điều hành Linux / Unix.
 • Phát triển, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.