Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Điều Hành jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kiểm toán viên cao cấp, bộ phận Kiểm toán nội bộ new

  • Duy trì sự trao đổi công việc hiệu quả với đối tượng được kiểm toán, các đơn vị kiểm tra/kiểm soát/QTRR trực thuộc Ban điều hành.
  • (i) Kiến thức chuyên môn.

Chuyên viên cao cấp triển khai thay đổi hệ thống (Quản lý dự... new

  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Có kiến thức về các hệ thống máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.