Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Điều Hành jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Giám đốc tư vấn, hỗ trợ hoạt động nhân sự đơn vị (HRBP Manag...

  • Tư vấn và đồng hành với đơn vị trong việc lập kế hoạch nhu cầu nhân tài và quản lý ngân sách nhân sự.
  • Khuyến khích những hành vi và năng lực phù hợp với văn hoá…

Giám đốc sản phẩm tín dụng

  • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phát triển sản phẩm phân công.
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm mảng Sản phẩm tín dụng:

Kiểm toán viên cao cấp, bộ phận Kiểm toán nội bộ new

  • Duy trì sự trao đổi công việc hiệu quả với đối tượng được kiểm toán, các đơn vị kiểm tra/kiểm soát/QTRR trực thuộc Ban điều hành.
  • (i) Kiến thức chuyên môn.

Chuyên gia Quản trị danh mục, phân tích rủi ro và công cụ mô...

  • Tư vấn hỗ trợ điều hành và phát triển công tác quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về phân loại nợ, trích lập dư phòng, quản lý chất lượng tín dụng của hệ…

Chuyên viên cao cấp triển khai thay đổi hệ thống (Quản lý dự... new

  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Có kiến thức về các hệ thống máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.