Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Điều Hành jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

Giám Đốc Dự Án

 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Dự Án trong ngành Xây dựng, Quản lý điều hành, Bất động sản được tuyển dụng tại Hà Nội , Quận Ba Đình bởi Tập Đoàn Vàng Bạc…

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (CỔ LOA, ĐÔNG ANH)

 • 44 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (CỔ LOA, ĐÔNG ANH) trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản…

Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án

 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án trong ngành Xây dựng, Quản lý điều hành, Bất động sản được tuyển dụng tại Hà Nội , Quận Ba Đình bởi Tập…

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (CỔ LOA, ĐÔNG ANH)

 • PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (CỔ LOA, ĐÔNG ANH).
 • Quản lý, điều hành và sắp xếp cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự tại các phòng ban trong Nhà máy theo tiêu chuẩn:

Giám Đốc Bán Lẻ Tập Đoàn

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Giám đốc Kinh doanh/Giám đốc Bán lẻ/Giám đốc khu vực tại các Công ty có mô hình chuỗi bán lẻ quy mô trên 500 nhân sự;

Giám Đốc Trung Tâm Quản Lý Tài Sản (Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa...

 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Trung Tâm Quản Lý Tài Sản (Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà) trong ngành Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng…

Area Sales Manager (ASM) - Khu Vực Miền Bắc new

 • Phối hợp cùng Giám đốc Chi nhánh / Giám đốc khu vưc theo dõi, đôn đốc các Chi nhánh / Khu vực đạt chỉ tiêu doanh số ngày, tuần và tháng.
 • Hà Nội , Quận Ba Đình.

Trưởng Phòng Tuyển Dụng new

30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý, điều hành công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm:
 • Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường lao động, mặt bằng thu nhập, biến động nhân sự để điều chỉnh…

Area Sales Manager (ASM) new

 • Phối hợp cùng Giám đốc Chi nhánh / Giám đốc khu vưc theo dõi, đôn đốc các Chi nhánh / Khu vực đạt chỉ tiêu doanh số ngày, tuần và tháng.
 • Hà Nội , Quận Ba Đình.

Trưởng bộ phận An ninh Tập đoàn

 • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân viên trong bộ phận;
 • Quản lý, điều hành, phân công công việc cho lực lượng Nhân viên An…

Giám Đốc Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Tập Đoàn

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các bộ phận thuộc TTQLTS;
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Giám Đốc Trung Tâm Quản…

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG TRANG SỨC

30.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn và Giám đốc Khối.
 • Đề xuất, điều chỉnh các công tác liên quan đến hàng hóa;

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;
 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo ban hành các chính sách dịch…

Trưởng Phòng Thanh Tra Xây Dựng

 • Điều lệ và Qui trình, Qui định của công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động Xây dựng và Quản lý dự án của công ty.
 • 3/Chế độ đãi ngộ khác:

Trưởng Phòng Quản Lý và Phát Triển Khách Hàng

25.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;
 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo ban hành các chính sách dịch…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.