Create your CV - It only takes a few seconds

Full Time Marketing jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

CHUYÊN VIÊN C&B new

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

TRƯỞNG NHÓM SỰ KIỆN

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • Tư duy Marketing, Kinh doanh tốt.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • Có máy tính cá nhân.

GIẢNG VIÊN IELTS PART-TIME

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG LANGMASTER)

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • Sản phẩm, Sales, Marketing, Nhân sự...
 • Theo dõi, báo cáo các chỉ số Sales & Marketing hàng ngày.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG HBR)

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • Có kiến thức nền tảng về Marketing.
 • Tham gia thiết kế chiến dịch marketing sản phẩm.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.

NATIVE ESL TEACHER - LANGMASTER

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

TRỢ LÝ TGĐ R&D

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

KẾ TOÁN DỰ ÁN

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.

CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING - MẢNG SEO WEB

TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING - MẢNG SEO WEB cách đây lúc 2020-03-11 04:00:02.
 • Ứng viên gửi CV về hòm mail:

CTV TUYỂN DỤNG

Trường doanh nhân HBR
Hà Nội
 • GV TIẾNG ANH OFFLINE (FULL TIME).
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG.
 • CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO.
 • CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO.
 • CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email