Create your CV - It only takes a few seconds

Full Time Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (FMCG)

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên chiến lược kế hoạch phát triển bán hàng.
 • Báo cáo bán hàng và phân tích thị trường, tình hình đối thủ.
 • Am hiểu sâu sắc hệ thống phân phối hàng tiêu dùng.

Giám Sát Kinh Doanh (FMCG)

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Doanh thu nhóm bán hàng.
 • Giao tiếp, bán hàng, tính toán.
 • Phát triển kênh bán hàng siêu thị chính theo chỉ đạo của TGĐ.
 • Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

Export Sales (Manufacturer - Cashew, Cassia, Star Anise,...

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu khách hàng, đơn hàng phát sinh do:
 • Bán các mặt hàng nông sản trong danh mục xuất khẩu/xuất nội địa của của công ty.
 • Quản trị dữ liệu khách hàng.

Quản Lý Sản Xuất (Điều - Qui Nhơn)

Visimex JSC
Bình Định
 • Sắp xếp và bảo quản hàng hóa.
 • Có kiến thức về bảo quản hàng nông sản.
 • Sơ chế/ chế biến và phân loại nguyên vật liệu cũng như hàng hóa.
 • A - Sản Xuất & Chế Biến.

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Quế, Hồi, Cafe, Tiêu,.....

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát mua bán hàng hóa:
 • Tìm kiếm, chào bán và thuyết phục khách hàng về sản phẩm xuất khẩu của Công ty để đi đến quyết định mua hàng.

Import-Export Sale Staff (Ha Noi)

Visimex JSC
Hà Nội
 • Kiểm soát mua bán hàng hóa:
 • Tìm kiếm, chào bán và thuyết phục khách hàng về sản phẩm xuất khẩu của Công ty để đi đến quyết định mua hàng.

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình...

Visimex JSC
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.
 • Tìm kiếm khách hàng và xúc tiến chào bán các sản phẩm;
 • Chào bán và giao dịch với khách hàng, thương thảo các điều khoản…

Export Sales - Binh Duong Factory

Visimex JSC
Bình Dương
 • Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho các yêu cầu của khách hàng tuân theo các bước của Qui trình “Chào bán…

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Hạt Điều)

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát mua bán hàng hóa:
 • Tìm kiếm, chào bán và thuyết phục khách hàng về sản phẩm xuất khẩu của Công ty để đi đến quyết định mua hàng.

Export Sales - Hanoi Head Office

Visimex JSC
Hà Nội
 • Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho các yêu cầu của khách hàng tuân theo các bước của Qui trình “Chào bán…

Sales Import - Export (Cashew Nuts)

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu khách hàng, đơn hàng phát sinh do:
 • Lập báo cáo định kỳ/theo yêu cầu, phân tích số liệu bán hàng.
 • Quản lý dữ liệu khách hàng.

Import - Export Sales Executive

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho các yêu cầu của khách hàng.

Sales Import Export

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho các yêu cầu của khách hàng tuân theo các bước của Qui trình “Chào bán…

Nhân Viên Kinh Doanh (Trạm Dừng Chân, Kênh Tiện Lợi) - Miền....

Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thích kinh doanh, bán hàng.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.
 • Gửi báo cáo bán hàng theo ngày, tuần.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email