Flc Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: FLC Group (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 98 jobs
Thanh Hóa
 • Chịu trách nhiệm dạy tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn cho nhân viên vận hành, bao gồm chuẩn bị tài liệu lớp học, các tài liệu đính kèm và quản lý…
Bình Định
 • Thực hiện các công việc:
 • Thao tác, kiểm tra, đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẫn chất lượng và năng suất trong khâu mà mình được phân công thực hiện.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động triển khai các thủ tục đầu tư cho các án thuộc địa bàn phòng phụ trách:
 • Chủ trì việc triển khai các hoàn thiện thủ tục đất đai…
Hà Nội
 • Xây dựng và cập nhật các mẫu biểu liên quan đến công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động Ban KSNB và của các đơn vị và Tập đoàn.
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật trong bước quy hoạch.
 • Lập kế hoạch và đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ;
 • Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát các thủ tục pháp lý đầu tư dự án xây dựng.
 • Kiểm soát về pháp luật các thủ tục liên quan tới hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp với các cơ quan…
Hà Nội
 • Hỗ trợ các nhân viên Bộ Phận Bếp / tiệc khi có yêu cầu của cấp trên về cung cấp công cụ dụng cụ.
 • Kiểm tra thường xuyên tình trạng bát, đĩa, và các đồ phục vụ…
Hà Nội
 • Xây dựng bản chào, thuyết trình và các báo cáo theo yêu cầu, tập hợp các hồ sơ Tập đoàn, dự án và các công ty thành viên nhằm phục vụ mục tiêu giới thiệu thu…
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi thông tin nhân sự, biến động nhân sự trong kỳ, định biên nhân sự….
 • Tổ chức vận hành hệ thống lương, thưởng chế độ chính sách, và phúc lợi xã hội đối…
Hà Nội
 • Thực hiện việc thu thập hồ sơ, thông tin để phân tích và đánh giá nhu cầu vốn lưu động của Tập đoàn và các công ty trực thuộc.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.