Flc Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động triển khai các thủ tục đầu tư cho các án thuộc địa bàn phòng phụ trách:
 • Chủ trì việc triển khai các hoàn thiện thủ tục đất đai…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát các thủ tục pháp lý đầu tư dự án xây dựng.
 • Kiểm soát về pháp luật các thủ tục liên quan tới hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp với các cơ quan…
Hà Nội
 • Tập hợp các hồ sơ dự án (Pháp lý dự án, quy hoạch thiết kế, dự toán, thuyết minh dự án …) thông qua đó phối hợp với Ban Đầu Tư xây dựng lộ trình pháp lý các dự…
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao.
 • Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng thuộc kênh bán hàng dự án.
 • Yêu thích đam mê kinh doanh.
Hà Nội
 • Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin và các giải pháp kỹ thuật.
 • Tìm kiếm dự án, khách hàng.
Hà Nội
 • Tìm hiểu và nắm vững sản phẩm của công ty.
 • Thu thập thông tin dự án thầu, đánh giá nhu cầu dự án đưa ra đề xuất tư vấn kiến trúc nội thất.
» Create your CV - It only takes a few seconds