Fe Credit Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: FE CREDIT (undo) Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Hòa Bình
10.000.000 VNĐ một năm
  • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 25 - 45 (sinh năm 1994 - 1974);
  • Không có tiền án tiền sự, không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng, Tài chính, Ngân hàng…
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
  • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 23 - 45 (sinh năm 1996 - 1974);
  • Không có tiền án tiền sự, không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng, Tài chính, Ngân hàng…
Bắc Giang
10.000.000 VNĐ một năm
  • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 25 - 45 (sinh năm 1994 - 1974);
  • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu…
Thanh Hóa
10.000.000 VNĐ một năm
  • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 25 - 45 (sinh năm 1994 - 1974);
  • Không có tiền án tiền sự, không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng, Tài chính, Ngân hàng…
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 25 - 45 (sinh năm 1994 - 1974);
  • Không có tiền án tiền sự, không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng, Tài chính, Ngân hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds