Fe Credit Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
20.000.000 VNĐ một năm
  • Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 20-30 Nhân viên bán hàng trực tiếp (sản phẩm cho vay tiền mặt).
  • Giám sát công việc hằng ngày của Sales.
Tuyên Quang
10.000.000 VNĐ một năm
  • Tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy doanh số của đội ngũ nhân viên bán hàng và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh;
  • Và thực hiện triển khai mở Ví điện tử Smartpay;
» Create your CV - It only takes a few seconds