Create your CV - It only takes a few seconds

Fe Credit jobs

Page 5 of 282 jobs
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đầu tháng Trưởng nhóm bàn giao danh sách KH đến kì hạn thanh toán công nợ.
 • Đến địa chỉ KH đã cung cấp khi kí hợp đồng theo quy định Nhà nươ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Tạo, cập nhật hệ thống báo cáo định kỳ.
 • Tạo, cập nhật công cụ phòng ngừa và phát hiện gian lận.
 • Thành thạo PL/ SQL / Oracle.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng.
 • Xác minh toàn bộ thông tin và tính xác thực của Hồ sơ Khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Set up plan, schedule, guidelines, timelines clearly for HR Services Unit activity and monitoring team member to archive goal.
 • Xây dựng và quản lý các nhóm, theo dõi khối lượng bán hàng phù hợp với mục tiêu và chiến lược của VPBFC.
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Bán hàng, Trung tâm Phát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Propose collections strategies based on behavioral scorecard and other segmentation tools.
 • Propose collections target to meet the overall business plan of…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bên liên quan và các bộ phận chức năng nhằm nắm bắt các yêu cầu về phân tích.
 • Lên phương án tiếp cận dữ liệu cho các chương trình chạy thử…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào…