Create your CV - It only takes a few seconds

Fe Credit jobs

Page 3 of 282 jobs
 • Gọi điện thoại cho khách hàng nhắc nhở hạn trả nợ cho nhóm khách hàng từ 1-30 ngày, đề nghị khách hàng đến kỳ tất toán thanh toán nợ phải trả.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Perform forecast of funding/ lending portfolio.
 • Monitor cost of new funding and APR of new loan;
 • Provide business divisions with analysis/recommendation to…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, ngăn chặn các giao dịch bất thường cũng như đảm bảo các giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng được an toàn, minh bạch.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work with management teams and related department to interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Monitor and be responsible for delivering quality and timing of all the reports & analyses for People, Incentive & Commission.
 • Ability to work under pressure.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ các đối tác để giới thiệu và phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp (trả góp) tới khách hàng tiềm năng;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý dữ liệu hợp đồng mới được phê duyệt để chuyển dữ liệu cho đối tác:
 • Expro, Smartnet, 247, SaigonBPO phân bổ cho đơn vị chuyển phát trên thị trường.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mobilizes fund from LARGE – SCALE organizations and enterprises in the South to achieve outlined goals and business plan.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các điểm liên kết với FE CREDIT khu vực Hà Giang.
 • Xây dựng và quản lý các nhóm, theo dõi khối lượng bán hàng phù hợp với mục đích,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận danh sách khách hàng từ người quản lý trực tiếp.
 • Tư vấn bán hàng qua điện thoại các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe của công ty.