Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 282 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To be responsible for the general administration in the Telephone Connectivity.
 • Conduct troubleshooting and provide support for company intranet.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Build and lead work outputs of the creative team in the production of all web, print, and digital marketing collateral.
 • English – fluent – spoken and written.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các hoạt động một cách chính xác cho việc thực hiện chiến dịch bán hàng.
 • Thiết kế và cài đặt trình quay số tự động chính xác:
 • Toàn thời gian cố định.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tạo, cập nhật hệ thống báo cáo định kỳ.
 • Tạo, cập nhật công cụ phòng ngừa và phát hiện gian lận.
 • Quản lý và định kỳ cập nhật danh sách đen của Công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Partner Recognition Programs (for contribution to FE Credit).
 • Activities are involved in Internal motivation and Partner relations programs:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In charge of recruitment administrative tasks response to queries, complaints and requests of BUs/ recruiter as requested.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận danh sách khách hàng hàng tháng, đi viếng thăm tại nhà hoặc nơi làm viêc của khách hàng để kiểm tra thông tin và yêu cầu khách hàng thanh toán nợ.
 • Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng liên hệ tại văn phòng về sản phẩm dịch vụ, thông tin hợp đồng, quy trình xử lý, chính sách.…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tòa nhà FE Credit, 144 Cộng Hòa, quận Tân Bình, Tp.
 • Tiếp nhận khiếu nại trực tiếp từ khách hàng.
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ của khiếu nại và cung cấp các giải…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra dữ liệu khách hàng, thẩm định và phân tích dữ liệu dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được.