Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 295 jobs
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - FE CRED...
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • + Giới thiệu và tư vấn dịch vụ vay tài chính tiêu dùng trên danh sách khách hàng của FE CREDIT.
 • + Hướng dẫn hoàn tất hồ sơ, chăm sóc, giải đáp thắc mắc cho…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prepare, plan, implement the action plans;
 • Maintain the application activities based on business requirements.
 • Undertake other tasks assigned by Line Manager.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Assist Training Manager in ddesigning & planning the suitable and effective training programs for sales forces.
 • BA degree in relevant fields such as:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Design, conduct and develop the sales strategies to achieve organizational sales goals and revenues.
 • Design the effective contests, add hoc, promotion campaigns…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiến hành thực hiện đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng phân về TSA.
 • Tổng hợp kết quả và phân tích chất lượng cuộc gọi (căn cứ trên nội dung, quy trình,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ensure the consistent and accurate marketing information regarding to brand expression, promotion programs, product details, etc. are updated timely on all…
12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các mô hình bán hàng được thiết kế bởi FE CREDIT.
 • Xây dựng và quản lý các nhóm, theo dõi khối lượng bán hàng phù hợp với mục tiêu và chiến lược của FE…
Vĩnh Long
 • Thực hiện các kế hoạch bán hàng cùng với Đối tác Bưu điện Việt Nam (VNPost), cung cấp sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp (tiền mặt) tới các khách hàng khi đến…
Hậu Giang
 • Thực hiện các kế hoạch bán hàng cùng với Đối tác Bưu điện Việt Nam (VNPost), cung cấp sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp (tiền mặt) tới các khách hàng khi đến…
Hà Nội
 • Phối hợp tuyển dụng, đào tạo và quản lý Nhân viên Thu hồi nợ của Công ty đối tác trong việc Thu hồi nợ cho FE CREDIT.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.