Fe Credit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
20.000.000 VNĐ một năm
  • Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 20-30 Nhân viên bán hàng trực tiếp (sản phẩm cho vay tiền mặt).
  • Giám sát công việc hằng ngày của Sales.
Hưng Yên
12.000.000 VNĐ một năm
  • Thực hiện các mô hình bán hàng được thiết kế bởi FE CREDIT.
  • Xây dựng và quản lý các nhóm, theo dõi khối lượng bán hàng phù hợp với mục tiêu và chiến lược của FE…
» Create your CV - It only takes a few seconds