Fe Credit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 61 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện giám sát và đánh giá chất lượng của tất cả các kênh dịch vụ khách hàng như inbound, outbound, e-com theo quy trình vận hành tiêu chuẩn.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động thực hiện các hoạt động thu hút khách hàng (KH) tại các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tiếp cận KH để quảng bá và bán các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận danh sách khách hàng từ người quản lý trực tiếp.
 • Tư vấn bán hàng qua điện thoại các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận Hợp Tác Bảo Hiểm quản lý và đánh giá cuộc gọi của Telesales, hỗ trợ cải thiện kỹ năng bán hàng, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình, quy…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức khóa đào tạo liên quan kỹ năng thu hồi nợ tại nhà, thu hồi nợ qua điện thoại và kỹ năng mềm cho nhân viên công ty thu hồi nợ bên thứ ba.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng hệ thống Call-Center để liên hệ với khách hàng nhắc nhở hạn thanh toán và thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận sự tập huấn từ người quản lý trực tiếp về cách trao đổi và tư vấn bài bản và chuyên nghiệp.
 • Dựa trên danh sách khách hàng đã có sẵn thực hiện cuộc gọi ra…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu và tư vấn dịch vụ cho vay tiền mặt, tài chính tiêu dùng trên danh sách khách hàng hiện hữu của FE CREDIT qua điện thoại –Telesales.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ đánh giá chất lượng của các đại lý bán hàng bên thứ ba và cải thiện các kỹ năng của các đại lý cũng như quy trình/ quy định kiểm soát chất lượng.