Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 181 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
 • Dịch các chứng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Regular cooperate with Credit Assessment Operation Solution Unit to ensure project’s quality.
 • Research market trending and technology innovation.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên theo phân công, chỉ tiêu và các tiêu chí đã được đề ra.
 • Phát triển mô hình mới;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi quá trình thẩm định hiện trường từ khi bắt đầu tới khi kết thúc và nhập liệu kết quả thẩm định lên hệ thống, đảm bảo thông tin nhập liệu chính xác.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In charge of proposing & developing business plans & strategies to acquire new customers & maximize Third party team’s figures as part of overall VPBFC’s sales…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4tr480+phụ cấp xăng, điện thoại, cơm trưa~ 7triệu.
 • Thưởng hoa hồng => TỔNG THU NHẬP TỪ 10TR/THÁNG.
 • Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các hoạt động một cách chính xác cho việc thực hiện chiến dịch bán hàng.
 • Thiết kế và cài đặt trình quay số tự động chính xác:
 • Toàn thời gian cố định.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, ngăn chặn các giao dịch bất thường cũng như đảm bảo các giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng được an toàn, minh bạch.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Review/suggest & solve issues relating to sales data & data flows.
 • Prepare all reports and evaluate them daily, weekly, MTD, YTD for all Channels.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra dữ liệu khách hàng, thẩm định và phân tích dữ liệu dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được.