Fe Credit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
Hà Nội
 • Check and verify procurement/payment documents.
 • Prepare all reports related to Account balance and reconcile as requested by VPBank Finance.
Hà Nội
 • Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công.
 • Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách…
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công.
 • Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp từ khách hàng…
Hà Nội
 • Quản lý hoạt động nhóm 16 - 25 nhân viên bao gồm:
 • Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, khởi động các kế hoạch nhắc nợ qua…
Hà Nội
 • Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Bán hàng, Trung tâm Phát triển Kinh doanh để duy trì danh sách liên hệ cập nhật…
Hà Nội
 • Gọi điện cho khách hàng nhắc nhở hạn thanh toán cho nhóm khách hàng trễ hạn 1 – 30 ngày;
 • Theo dõi và báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng…
Hà Nội
 • Giao tiếp tốt và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng phù hợp với tiêu chí của FE CREDIT cũng như mục tiêu của Phòng ban.
 • Làm việc tại văn phòng công ty:
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào…
Hà Nội
 • Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Bán hàng, Phát triển Kinh doanh để duy trì danh sách liên hệ cập nhật các khách…
Hà Nội
 • Nhận danh sách Khách hàng (sử dụng sản phẩm Thẻ tín dụng) từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;