Fe Credit jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) FE CREDIT (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 42 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Act as the point of contact between the manager and internal/external clients.
 • Screen and direct phone calls and distribute correspondence.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện giám sát và đánh giá chất lượng của tất cả các kênh dịch vụ khách hàng như inbound, outbound, e-com theo quy trình vận hành tiêu chuẩn.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In an essence of joining FE CREDIT, you will be given the scope to seize every opportunity and acquire specific competencies you need to succeed.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Review/suggest & solve issues relating to sales data & data flows.
 • Prepare all reports and evaluate them daily, weekly, MTD, YTD for all Channels.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work with management teams and related department to interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • FE CREDIT đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • In an essence of joining FE CREDIT, you will be given the scope to seize every opportunity and acquire…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In an essence of joining FE CREDIT, you will be given the scope to seize every opportunity and acquire specific competencies you need to succeed.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • FE CREDIT đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • In an essence of joining FE CREDIT, you will be given the scope to seize every opportunity and acquire…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận Hợp Tác Bảo Hiểm quản lý và đánh giá cuộc gọi của Telesales, hỗ trợ cải thiện kỹ năng bán hàng, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình, quy…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động thực hiện các hoạt động thu hút khách hàng (KH) tại các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tiếp cận KH để quảng bá và bán các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.