Fe Credit jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 129 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp dữ liệu,thông tin.
 • Chuẩn bị và theo dõi tờ trình, hợp đồng, tình trạng ký duyệt.
 • Đầu mối liên hệ về các vấn đề của hệ thống hỗ trợ thu hồi nợ tại nhà.
Phú Thọ
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Thu nhập tương xứng với năng lực.
Khánh Hòa
 • Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của FE Credit.
 • Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng 10-70 triệu.
10.000.000 VNĐ một năm
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào…
Thừa Thiên - Huế +6 locations
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận…
Đắk Lắk
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Làm việc ngoài thị trường khu vực:
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà khách hàng để kiểm tra, trao đổi và yêu cầu thanh toán;
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công.
 • Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách…
Ninh Thuận
 • Tổ chức khóa đào tạo liên quan kỹ năng thu hồi nợ, thu hồi nợ qua điện thoại và kỹ năng mềm cho nhân viên đại lý.
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý.