Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 175 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
 • Dịch các chứng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên theo phân công, chỉ tiêu và các tiêu chí đã được đề ra.
 • Phát triển mô hình mới;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi quá trình thẩm định hiện trường từ khi bắt đầu tới khi kết thúc và nhập liệu kết quả thẩm định lên hệ thống, đảm bảo thông tin nhập liệu chính xác.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các hoạt động một cách chính xác cho việc thực hiện chiến dịch bán hàng.
 • Thiết kế và cài đặt trình quay số tự động chính xác:
 • Toàn thời gian cố định.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, ngăn chặn các giao dịch bất thường cũng như đảm bảo các giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng được an toàn, minh bạch.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
 • Thu nhập tương xứng với năng lực.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đầu tháng Trưởng nhóm bàn giao danh sách KH đến kì hạn thanh toán công nợ.
 • Đến địa chỉ KH đã cung cấp khi kí hợp đồng theo quy định Nhà nươ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng hệ thống Call-Center để liên hệ với khách hàng nhắc nhở hạn thanh toán và thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng.
 • Xác minh toàn bộ thông tin và tính xác thực của Hồ sơ Khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.