Create your CV - It only takes a few seconds

Fe Credit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên thu phí thị trường new

Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
  • Nhận danh sách khách hàng từ trưởng nhóm vào đầu tháng và phụ trách khu vực được giao.
  • Truy tìm thông tin khách hàng dựa trên các công cụ Internet (Google, Zalo…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email