Create your CV - It only takes a few seconds

Faro Recruitment Vietnam Jsc Hanoi Head Office jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Assistant Code Of Practice Manager

FARO RECRUITMENT VIETNAM JSC - HANOI HEAD OFFICE
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Work on any potential compliance programme in Vietnam and Cambodia.
  • Conduct Code of Practice audits in Vietnam according to company’s Standards and local laws.

Engineer

FARO RECRUITMENT VIETNAM JSC - HANOI HEAD OFFICE
Hà Nội
  • Cung cấp một loạt các giao diện cho khách hàng từ Spec đến RTL, netlist và GDS cũng như IP tùy chỉnh, công nghệ thiết kế và nền tảng.
  • Kinh nghiệm dưới 3 năm.

Professional Engineer

FARO RECRUITMENT VIETNAM JSC - HANOI HEAD OFFICE
Hà Nội
  • Công ty toàn cầu cung cấp dịch vụ thiết kế chất bán dẫn tốt nhất cho tất cả các khách hàng, hướng tới mục tiêu cùng phát triển với các công nghệ tiên tiến và…

Principal Engineer

FARO RECRUITMENT VIETNAM JSC - HANOI HEAD OFFICE
Hà Nội
  • Tạo vector liên quan phân tích, test synthesis /DFT /STA /sdc clean up / UPF/ clockBACK END.
  • APR (Auto Place Route )/ PV( Physical, Verfication ),STA,UPF.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email