Create your CV - It only takes a few seconds

Eland Engineering Construction Viet Nam Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 30/04/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập Kỹ Thuật Xây Dựng

ELAND Engineering and Construction Viet Nam Intern...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xác nhận thực tập và con dấu thực tập từ công ty ELAND.
  • Trợ cấp thực tập mỗi tháng:
  • Hỗ trợ 100% báo cáo thực tập (Mộc, tư liệu, số liệu…).

Thực Tập Nhân Sự – Kế Toán

ELAND Engineering and Construction Viet Nam Intern...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Được cấp giấy chứng nhận thực tập tại Eland.
  • Hỗ trợ 100% báo cáo thực tập (Mộc, tư liệu, số liệu…).
  • Có kĩ năng thực tiễn trong doanh nghiệp.
» Create your CV - It only takes a few seconds