Create your CV - It only takes a few seconds

Dv Diên Khánh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cập nhật và giới thiệu các sản phẩm mới.
  • Thu thập và quản lý danh sách các khách hàng mục tiêu được phân bổ.
  • Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
  • Thực hiện các công việc của một tài xế, chạy xe bán tải.
  • Chạy xe đúng theo lộ trình được giao.
  • Phụ giúp nhân viên giao nhận theo xe khi cần.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds