Create your CV - It only takes a few seconds

Du Lịch Nam Hà jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 38 jobs

FTI Nội kỹ thuật viên Service Desk

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • T12A tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Nội.

lập trình viên NodeJS/Backend Developer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Có hiểu biết về Docker/Container.

lập trình viên ReactJS/Frontend Developer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Giâ nhập đội ngũ FPT.

lập trình viên Javascript Developer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Giâ nhập đội ngũ FPT.

FTI Nội kỹ sư hệ thống với mức lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT.

FTI Nội kỹ thuật viên IT Helpdesk lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • T12A tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Nội.

Kỹ Thuật vị trí IT-Helpdesk FPT

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • T12A tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Nội.

ReactJS/Frontend Developer Lập trình viên FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.

kĩ thuật viên Presale voice - video conference

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Việc làm chế độ đãi ngộ tốt.

FPT - FTI Presale voice – video conference Lương Cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • + Các chế độ khen thưởng hàng tháng, thưởng du lịch nước ngoài cuối năm đối với NV xuất sắc.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT.