Create your CV - It only takes a few seconds

Du Lịch Nam Hà jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs

[Gia Lai] Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực TX Ayunpa/ Chư Sê

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Gia Lai
 • Nam nữ, ngoại hình khá.
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.

[Quảng Ngãi] Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực Trà Bồng/ Ba Tơ

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Quảng Ngãi
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Lương cơ bản hàng tháng:

[Sơn La] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Sơn La +9 locations
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Lương cơ bản hàng tháng (cố định):

[Bình Thuận] Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực Lagi/ Hàm Thuận Na...

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Bình Thuận
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,.

{Quảng Nam} Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Núi Thành/ Quế Sơn

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Quảng Nam
 • Nam nữ, ngoại hình khá.
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.

[Kiên Giang] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Kiên Giang
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,.

[Phú Quốc] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Kiên Giang
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,.

[ Tĩnh] Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực (Ưu Tiên HKTT Tại TP...

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hà Tĩnh
 • Nam giới, ngoại hình khá.
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.

[Vĩnh Phúc] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Lập Thạch/Yên Lạc

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Vĩnh Phúc
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Lương cơ bản hàng tháng (cố định):

{Quảng Nam} Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tam Kỳ/ Quế Sơn

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Quảng Nam
 • Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài.
 • Hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,.