Create your CV - It only takes a few seconds

Dntn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tú Phượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Quản Lý Kho Hồ Chí Minh

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Phượng
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Điều phối nhân viên kho trong các hoạt động hàng ngày.
  • Lập kế hoạch tồn kho tối thiểu, điều hàng hóa luân chuyển giữa các kho.
  • Tổ chức kiểm kê Kho.

Quản Lý Tồn Kho

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯỢNG đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Tồn Kho trong ngành Giao…

Thủ Kho

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯỢNG đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Thủ Kho trong ngành Giao nhận/ Vận…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email