Digi-texx Vietnam Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm 1.500 KTV Xử Lý Dữ Liệu_Part time_Tại nhà (HCM) trong ngành Thư ký / Hành chánh, Khác, Mới tốt nghiệp / Thực tập được…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chief Technology Officer trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Front - End Developer trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 1, Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Front - End Developer (Fulltime) trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 1, Hồ Chí Minh ,…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • 15 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm 01 NV Quét Tài Liệu Làm Việc tại Quận 1 - Ca Hành Chính (08:30 - 18:00, T2 - T6, nghỉ T7 và CN) trong ngành Ngân hàng /…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Explore, collect and build reports based on current company operation data.
 • Enrich company’s Data Warehouse, design and implement ETL job for realtime and semi…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu về thông tin nhân khẩu bằng TIẾNG PHÁP.
 • Thời gian & Địa điểm làm việc:
 • Linh động ONLINE TẠI NHÀ.
 • LỊCH HƯỚNG DẪN DỰ ÁN ONLINE:
 • Bất kỳ - > Mức lương:
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Project Manager trong ngành Ngân hàng / Chứng khoán được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Independently solves all tasks related to the assigned to draw project;
 • Understand the work content, schedule, technical documents and design drawings of the…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các yêu cầu liên quan đến dự án.
 • Nhập thông tin dữ liệu mà dự án yêu cầu vào hệ thống máy tính của công ty.
 • Phụ cấp ca làm việc đặc biệt.