Create your CV - It only takes a few seconds

Dhl-vnpt Express Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Advisor, Frontline trong ngành Tư vấn,, Dịch vụ khách hàng,, Xuất nhập khẩu được tuyển dụng tại Hồ Chí…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Pricing Executive trong ngành Tiếp thị / Marketing,, Bán hàng / Kinh doanh,, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận được…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Agent, Tracing trong ngành Tư vấn,, Dịch vụ khách hàng,, Xuất nhập khẩu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Field Sales Executive trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Tư vấn,, Dịch vụ khách hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT…
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hỗ Trợ Thông Quan (Clearance Support Agent) trong ngành Dịch vụ khách hàng,, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận,, Xuất nhập…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Finance Controller trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Telesales Manager trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Tư vấn,, Ngân hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT Express Ltd..
  • # Bạn đang xem tin việc làm Retail Outlet Officer trong ngành Mới tốt nghiệp, Bán hàng, Khác được tuyển dụng tại Hà Nội bởi DHL-VNPT EXPRESS LTD..
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Field Sales Excutive trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận,, Ngành khác được tuyển dụng…
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phân Loại Thông Quan (Classification Agent) trong ngành Xuất nhập khẩu,, Ngành khác được tuyển dụng tại Hà Nội bởi DHL…

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds