Create your CV - It only takes a few seconds

D-square Việt Hải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Cố vấn dịch vụ

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Nhân viên hành chính - văn phòng

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Thủ kho

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Nhân viên chăm sóc khách hàng

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Kỹ thuật viên Sơn, Gò

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Kỹ thuật viên sửa chữa chung

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):

Nhân viên kinh doanh:

D-Square Việt Hải
Hà Nội
 • Công ty TNHH Ô tô Việt Hải.
 • Nộp hồ sơ qua email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại:
 • Km14+600, quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 • Ms Sánh (Phòng Hành chính - Nhân sự):
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email