Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Nghiệp Vụ - Biết Tiếng Trung

Thêu Dương Thăng
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
  • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
  • Nhận đơn hàng, phát triển mẫu.
  • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
  • Sau khi kí hợp đồng tham gia BH đầy đủ theo chế độ.
» Create your CV - It only takes a few seconds