Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 648 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Các bằng cấp có liên quan.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Nam, nữ tuổi 18 - 35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng MB và nhập các thông tin cuộc gọi vào phần mềm lưu trữ.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
 • Thực hiện cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của đối tác.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Thực hiện kết nối ra cho KH của Viettel - tư vấn, giới thiệu những dịch vụ , chương trình liên…
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Thực hiện kết nối ra cho KH của Viettel - tư vấn, giới thiệu những dịch vụ , chương trình liên…
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Thực hiện kết nối ra cho KH của Viettel - tư vấn, giới thiệu những dịch vụ , chương trình liên…
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng viễn thông Viettel.
 • Giải đáp và tiếp nhận xử lý các cuộc gọi báo hỏng dịch vụ cố định của Viettel.
 • Bằng từ THPT trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến…
Overall, how relevant are these jobs?