Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 152 jobs

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng new

7.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu / phản ánh / khiếu nại của khách hàng liên quan đến từng sản phẩm / dịch vụ cá nhân qua điện thoại…

Giao Dịch Viên

5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
 • Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như:

Giao dịch viên cao cấp( Làm việc tại các tỉnh phía Bắc ) new

Thái Bình
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân, khách hàng ưu tiên, khách hàng doanh nghiệp.
 • Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của…

[Fresh] Giao dịch viên – Miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất.
 • Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như:

Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp( Làm việc tại các tỉn... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân:
 • Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách...

Giao dịch viên (khu vực Hải Dương/Hưng Yên) new

 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng giao dịch cho Khách hàng tại quầy.
 • Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách...

[Fresh] Giao dịch viên - Miền Bắc

 • Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách...
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .

Khu vực Đông Anh/Long Biên - Chuyên viên điều phối giao dịch...

 • Hướng khách hàng các mô đun dịch vụ và giao dịch khi khách hàng có yêu cầu xử lý sự cố hoặc cần giao dịch tại quầy.
 • Ứng được nhu cầu của Khách hàng.

Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại các tỉnh phía B... new

 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được giao, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên phù hợp với nhu cầu của khách…

Quản lý quan hệ Khách hàng ưu tiên

 • Quản trị thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng theo danh mục khách hàng ưu tiên như trả lời/lưu trữ phản hồi, yêu cầu của khách hàng… giới thiệu và truyền…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.