Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 143 jobs

Giao dịch viên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.
 • Trình độ B trở lên;

Giao dịch viên - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +1 location
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Thái Nguyên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thái Nguyên +1 location
 • Hiểu biết về các dịch vụ Ngân hàng như:
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của Khách hàng;
 • Biết sử dụng phần mềm T24;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +4 locations
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao;

Giao dịch viên - Chi nhánh Quảng Ninh

Ngân Hàng Quốc Dân
Quảng Ninh
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.
 • Trình độ B trở lên;

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Khách hàng và Kho quỹ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng tại các Ngân hàng;
 • Soạn thảo quy định, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ khách…

Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ…

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động Mảng Dịch vụ khách hàn...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Rà soát và đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động đối đối với các quy trình, quy định liên quan đến vận hành chi nhánh, nghiệp vụ dịch vụ khách hàng, công…

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân Hàng Quốc Dân
Ðà Nẵng
 • Hiểu biết về các dịch vụ Ngân hàng như:
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của Khách hàng;
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân mảng Tín chấp - Chi n...

Ngân Hàng Quốc Dân
Phú Quốc
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ mảng tín chấp của ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu được giao;