Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 103 jobs

Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách hàng, phát triển quan hệ với các Khách hàng.

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao d... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp, Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;

Tuyển dụng chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (các Phòng giao dịch các huyện).
 • Chuyên viên khách hàng cá nhân:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Tuyển dụng Tổ trưởng Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng, Chu... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (Làm việc tại các Phòng Giao dịch).
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng cá nhân,…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (Làm việc tại các Phòng Giao dịch).
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.

Tuyển dụng Tổ trưởng khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Gia... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên khách hàng tại các Phòng Giao dịch:
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng cá nhân, truyền…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động... new

 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách…

Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại Trụ sở chính và c...

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên PGD Thanh... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...

PGD Yên Phong - Chuyên viên Khách hàng new

 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Hiểu biết về quy trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc thù.
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng…

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động new

 • Chuyên viên khách hàng tại Phòng giao dịch (Nông Cống;
 • Chuyên viên Khách hàng tại:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:

Chuyên viên Khách hàng, Nhân viên Kiểm ngân

 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Hiểu biết về quy trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc thù.
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng…

Chuyên Viên Khách Hàng, Giao dịch viên tại Trụ sở chính và c... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email