Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 125 jobs
HD Bank
Đồng Tháp +3 locations
 • Cử CBNV nhóm dịch vụ khách hàng tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ do TTĐT tổ chức.
 • D. Trường hợp tại địa bàn của Chi nhánh có Trung tâm QL&HTTD thì Giám đốc…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +12 locations
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo biểu phí của HDBank ban hành.
 • Chăm sóc và mở rộng khách hàng.
 • Yêu cầu về ngoại hình:
HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân:
 • Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
HD Bank
Đồng Tháp +4 locations
 • Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.
 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
 • Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
HD Bank
Đồng Nai +3 locations
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách…
HD Bank
Thừa Thiên - Huế +2 locations
 • Tổ chức & mở rộng hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân;
 • Kết hợp với Giám đốc chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng cá nhân cao cấp, ….
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +4 locations
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách…