Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

[Đà Nẵng] CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH (ADMIN SALE)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện hoàn thiện các hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan hỗ trợ team và khách hàng.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm.

[Đà Nẵng/ Hải Phòng ] Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

[Đà Nẵng/ Hải Phòng] Chuyên Gia Tư Vấn Giải Pháp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng;
 • Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai,…

[ĐN, Khánh Hòa] Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Gặp gỡ đối tác và khách hàng, đàm phán đầu vào của dịch vụ.
 • Tìm kiếm và khai thác thị trường, khách hàng mới.
 • Đàm phán và chốt chốt hợp đồng với khách hàng.

Chuyên Viên Kinh Doanh Tại Đà Nẵng Và Khánh Hoà

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông cho các khối khách hàng doanh nghiệp:
 • Từ 22 đến 35 tuổi.

Giám Đốc Trung Tâm Giải Pháp Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Đà...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
 • Xây dựng chính sách bán hàng cho các khách hàng dự án, khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông và CNTT tích hợp.
 • Kiến thức về các dịch vụ viễn thông;

[Đà Nẵng/ Hải Phòng ] Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

Kỹ Thuật Viên Triển Khai Ứng Cứu & Xử Lý Sự Cố

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn, tư vấn khách hàng đầy đủ và ký biên bản nghiệm thu, biên bản hỗ trợ dịch vụ, tuân thủ SLA & đem sự hài lòng tới khách hàng;
 • Đà Nẵng , Quận Thanh Khê.

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email