Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 161 jobs

Chuyên Viên Kinh Doanh Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp (Account...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng theo dự án.
 • Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, đào tạo và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng sau triển khai dự án.

[HN] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tiếp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm [HN] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tiếp trong ngành Dịch vụ khách hàng, Viễn Thông được tuyển dụng tại Hà Nội , Quận Cầu Giấy…

Chuyên Viên Triển Khai Và Vận Hành Hệ Thống

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai, cài đặt hệ thống dịch vụ cho Khách hàng.
 • Khảo sát, xây dựng phương án triển khai hệ thống cho khách hàng.
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy.

[HCM] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tiếp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm [HCM] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tiếp trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Viễn Thông được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…

[Đà Nẵng] CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH (ADMIN SALE)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện hoàn thiện các hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan hỗ trợ team và khách hàng.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm.

[HN] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [HN] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng được tuyển dụng tại Hà Nội , Quận Cầu Giấy bởi CMC TELECOM…

[HN] Chuyên Gia Tư Vấn Giải Pháp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng.
 • Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai,…

[Hải Phòng, Đà Nẵng] Chuyên Viên Kinh Doanh

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn các sản phẩm về dịch vụ đường truyền Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng và các gói giải pháp cho khách hàng liên quan đến sản phẩm về công nghệ thông…

[HN] Project Manager

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
24.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với BA, khách hàng và các đối tác có liên quan về dự án.
 • CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á Thái Bình Dương…

Nhân Viên Quản Lý Cước - Hải Phòng

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hải Phòng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai công tác đối soát công nợ với khách hàng, đối tác thường xuyên hàng tháng.
 • Chốt cước ps, công nợ phát sinh và Hóa đơn xuất cho khách hàng.

[HCM] Chuyên Viên Tư Vấn và Hỗ Trợ Khách Hàng

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ quy định, quy trình phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong công tác tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

[Đà Nẵng/ Hải Phòng ] Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

Thư Ký – Trợ Lý Tổng Giám Đốc

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có thể biên dịch tài liệu;
 • Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.
 • Phiên dịch các cuộc họp có nội dung đã chuẩn bị.
 • Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.

[HCM] Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Gặp gỡ đối tác và khách hàng, đàm phán đầu vào của dịch vụ.
 • Tìm kiếm và khai thác thị trường, khách hàng mới.
 • Đàm phán và chốt chốt hợp đồng với khách hàng.

Get new jobs for this search by email