Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 58 jobs

kỹ thuật viên quản lý hệ thống

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các lỗi kỹ thuật ở mức cơ bản liên quan đến các dịch vụ do Cty cung cấp.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp…

FTI Hà Nội kỹ thuật viên IT Helpdesk lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Dịch vụ kênh truyền của FPT.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.

kỹ thuật viên hỗ trợ mảng kênh truyền

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật và tiến hành triển khai nghiệm thu kênh liên quan đến dịch vụ Internet Leased line, các kênh truyền dẫn số liệu trong nước và quốc tế.

FTI Hà Nội kỹ thuật viên Service Desk

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các lỗi kỹ thuật ở mức cơ bản liên quan đến các dịch vụ do Cty cung cấp.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp…

FPT Telecom kỹ thuật viên vị trí Presale voice – video confe...

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng, phát triển, tối ưu các dịch vụ Voice của công ty.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care…

thuật viên Presale voice - video conference

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng, phát triển, tối ưu các dịch vụ Voice của công ty.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care…

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp bộ phận kỹ thuật thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết,.
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển…

lập trình viên Javascript Developer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.
 • Làm việc trong nhóm phát triển các ứng dụng và dịch vụ theo phương pháp Agile.
 • Để phục vụ cho công việc.

kỹ sư hệ thống Network & Security

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác khắc phục các sự cố trong quá trình triển khai dịch vụ.
 • Mà công ty là đại diện cung cấp để phục vụ cho việc triển khai dịch vụ.

nhân viên tạo và quản lý hợp đồng - FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nhận hợp đồng dịch vụ ký với khách hàng từ Nhân viên kinh doanh;
 • Tạo các hợp đồng dự án, hợp đồng con theo yêu cầu của kinh doanh và kỹ thuật;

FTI Hà Nội kỹ sư hệ thống với mức lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Lập hồ sơ kỹ thuật của dự án và bàn giao cho các bên liên quan (khách hàng, bảo hành,…).
 • Làm việc với nhà thầu phụ về các yêu cầu kỹ thuật thực hiện trong dự án…

nhân viên Marketing Online - FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Am hiểu về các dịch vụ của Công ty hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là 1 lợi thế.
 • Bảo hiểm cao cấp FPT care...
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):

nhân viên bộ phận Kế toán

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Ưu tiên có hiểu biết về điện tử, kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông…..
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp…

Nhân Viên Iso Quản Lý Chất Lượng FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Am hiểu về các dịch vụ của Công ty hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là 1 lợi thế.
 • Bảo hiểm cao cấp FPT care...
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV):

lập trình viên NodeJS/Backend Developer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.
 • Làm việc trong nhóm phát triển các ứng dụng và dịch vụ theo phương pháp Agile.
 • Để phục vụ cho công việc.

Get new jobs for this search by email