Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 58 jobs

IT-Helpdesk - FPT Telecom Nhân Viên Kỹ Thuật

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật vị trí IT-Helpdesk - FPT Telecom.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care để khám…

Kỹ Thuật vị trí IT-Helpdesk FPT

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật FPT.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT – Tuyển Nhân viên Kỹ Thuật.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo…

kỹ thuật viên quản lý hệ thống

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các lỗi kỹ thuật ở mức cơ bản liên quan đến các dịch vụ do Cty cung cấp.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp…

kỹ thuật viên hỗ trợ mảng kênh truyền

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật và tiến hành triển khai nghiệm thu kênh liên quan đến dịch vụ Internet Leased line, các kênh truyền dẫn số liệu trong nước và quốc tế.

Nhân Viên Kỹ Thuật Supost Leased line

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật và tiến hành triển khai nghiệm thu kênh liên quan đến dịch vụ Internet Leased line, các kênh truyền dẫn số liệu trong nước và quốc tế.

FTI Hà Nội kỹ thuật viên IT Helpdesk lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Dịch vụ kênh truyền của FPT.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.

FTI Hà Nội kỹ thuật viên Service Desk

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Xử lý các lỗi kỹ thuật ở mức cơ bản liên quan đến các dịch vụ do Cty cung cấp.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp…

FPT Telecom kỹ thuật viên vị trí Presale voice – video confe...

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng, phát triển, tối ưu các dịch vụ Voice của công ty.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care…

Vị Trí Kỹ Sư Hệ Thống DBA Admin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác khắc phục các sự cố trong quá trình triển khai dịch vụ.
 • Lập hồ sơ kỹ thuật của dự án và bàn giao cho các bên liên quan (khách…

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin -FPT telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp bộ phận kỹ thuật thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết,.
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển…

FPT - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Mật Thông Tin Mạng

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp bộ phận kỹ thuật thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết,.
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển…

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Quốc Tế Doanh Nghiệp

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Các dịch vụ Công ty cung cấp:
 • Kênh thuê riêng Internet, Kênh truyền dẫn số liệu, Dịch vụ Lưu trữ và Máy chủ, Điện Thoại cố định VOIP, Giải pháp Ứng dụng Công…

thuật viên Presale voice - video conference

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng, phát triển, tối ưu các dịch vụ Voice của công ty.
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động, bảo hiểm cao cấp FPT Care…

FPT Telecom - Kỹ Sư Network engineer

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đội ngoài cũng như nội bộ về việc lắp đặt, sử dụng và bảo trì các thiết bị để đảm bảo sự hoạt động của hệ thống mạng theo đúng…

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp bộ phận kỹ thuật thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết,.
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển…

Get new jobs for this search by email