Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs

[HN] Project Manager new

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
24.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức về bảo mật.
 • Đọc hiểu tài liệu kĩ thuật.
 • CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á Thái Bình Dương đang cần tuyển…

Hà Nội - Kỹ Sư Cơ Điện Data Center

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hồ sơ bảo trì bảo dưỡng các thiết bị cơ điện;
 • Phối hợp với nhà thầu thực hiện bảo trì bảo dưỡng các thiết bị cơ điện;
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy Mức lương:

[HN] Chuyên Gia Tư Vấn Giải Pháp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Network, tích hợp hệ thống, bảo mật thông tin….và các dịch vụ quản trị hệ thống Managed services, các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng sẵn có của công ty.

Business Analyst (BA) new

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề kỹ thuật.
 • Đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ được tất cả các vị trí trong dự án hiểu thông suốt.
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy.

Chuyên Viên Đào Tạo E-learning

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết cơ bản về thị trường, sản phẩm dịch vụ của công ty;
 • kỹ năng đào tạo;
 • CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á…

Trưởng Ban Mua Sắm

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
 • Phối hợp với kỹ thuật rà soát, điều phối việc bảo hành thiết bị với nhà cung cấp.
 • Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng phân tích bằng excel tốt.

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề kỹ thuật.
 • Đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ được tất cả các vị trí trong dự án hiểu thông suốt.
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy.

[HN/HCM] Chuyên Gia Tư Vấn Giải Pháp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Network, tích hợp hệ thống, bảo mật thông tin… và các dịch vụ quản trị hệ thống Managed services, các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng sẵn có của công ty;

Kỹ Sư Trực Vận Hành NOC (Khu Vực Hà Nội)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức về dịch vụ mạng:
 • Xử lý các sự cố về kỹ thuật khi có yêu cầu;
 • Có hiểu biết tổng thể mạng lưới và dịch vụ viễn thông;
 • Tham gia trực ca hệ thống 24/7.

Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
 • Network, tích hợp hệ thống, bảo mật thông tin… và các dịch vụ quản trị hệ thống Managed services, các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng sẵn có của công ty;

Chuyên Viên Kinh Doanh Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp (Account...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

Thanh Tra Viên

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
 • Ghi nhận và lập biên bản các trường hợp sử dụng sai gói dịch vụ.
 • Định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ tại nhà khách hàng.

Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống (Manage Service)

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống thông tin, hệ thống dịch vụ hoặc mạng;
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy Mức lương:

[HN/HCM] Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông (08 - 15 triệ...

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…

We have removed 30 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email