Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

[Đà Nẵng/ Hải Phòng ] Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án Viễn Thông... new

CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm, phát triển và thực hiện ký kết hợp đồng với tập khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông (dịch vụ thoại, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ truyền số liệu…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email