Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
  • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
  • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[HCM] Tech Leader Tiếng Nhật (Vb.NET, C#.NET, Asp.NET,java,p... new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ về kỹ thuật và nghiệp vụ cho các thành viên trong nhóm.
  • Có cơ hội nâng cao kiến thức nghiệp vụ phần mềm.
  • + Thời gian làm việc:
  • + Mô tả công việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email