Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

Kỹ Sư Lập Trình Nhúng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Huế
10.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm phát triển dịch vụ Web trong nhiều lĩnh vực ứng dụng Web BackEnd.
 • Có kinh nghiệm gửi và nhận giao tiếp xác thực bảo mật TLS 1.2, là một tiêu…

Amata - Đồng Nai - Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[Biên Hòa ] Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[ Đồng Nai] Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
11.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[Biên Hòa, Đồng Nai] Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[HCM] Nhân Viên Lắp Rắp Motor Máy Bơm

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Khám sức khỏe dịch vụ 1 lần/năm.
 • Bảo hiểm theo luật lao động.
 • Cơ Khí,Cơ Điện,Kỹ Thuật Công Nghiệp,Lắp Ráp.
 • Kiếm tra, bảo trì, sữa chữa các lỗi phát sinh.

[KCN Amata Đồng Nai] Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

[HCM] Trưởng Bộ Phận Lắp Ráp Motor Máy Bơm

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Khám sức khỏe dịch vụ 1 lần/năm.
 • Sắp xếp nhân lực, cải thiện các vấn đề về chất lượng, kỹ thuật, hiệu suất.
 • Bảo hiểm theo luật lao động.
 • + Thời gian làm việc:

[KCN Amata, Đồng Nai] Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
 • Làm việc với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

Get new jobs for this search by email