Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 60 jobs

[Hà Nội] Nhân Viên Tư Vấn Truyền Hình Số K+ new

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Cam kết không áp doanh số.

[Hà Nội] Nhân Viên Tư Vấn Tiếng Hàn Quốc - Làm Việc tại Tòa...

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Gọi điện chăm sóc khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ K+ Tại Hà Nội

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 18 - 33.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

[Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Tổng Đài Truyền Hình Số K+ new

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Cam kết không áp doanh số.

Nhân viên tư vấn tiếng Hàn

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Gọi điện chăm sóc khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Nhân viên tư vấn - Giao tiếp tiếng Hàn

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Gọi điện chăm sóc khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Nhân Viên Tư Vấn Tiếng Hàn Cho Lg Việt Nam

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Gọi điện chăm sóc khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng K+ Tại Lai Xá

6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • ➢ Lai Xá Hoài Đức, Hà Nội (Hà Nội).

Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình Số Vệ Tinh K+ Tại Hà Nội - T... new

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Cam kết không áp doanh số.

Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình Số vệ tinh K+ tại Hà Nội - H...

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Cam kết không áp doanh số.

[Truyền Hình K+ Hà Nội] Nhân Viên Trực Điện Thoại Tại Hoài Đ...

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Theo ca luân phiên 8h/ca, 6 ca/tuần.

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng K+ Tại Lai Xá - Hoài Đức - Hà... new

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Cam kết không áp doanh số.

Truyền Hình K+ Tại Hà Nội - Chăm Sóc Khách Hàng

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Theo ca luân phiên 8h/ca, 6 ca/tuần.

[Hoài Đức] Tư Vấn Tổng Đài CSKH Truyền Hình Số K+ - Gần Đại...

 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 18 - 33.

[Hà Nội] Tư Vấn Truyền Hình Số K+

6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 18 - 33.

Get new jobs for this search by email