Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Rto Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 07/06/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Điều Hành Tour Du Lịch

Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Quốc Tế RTO Intern -...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đảm nhiệm các công việc điều hành chương trình Tour từ đặt dịch vụ, gọi HDV, đến giám sát chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện hoàn tất các thủ tục…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.