Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Công Nghệ Kim Khanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Dịch Vụ Công Nghệ Kim Khanh
Hà Nội
  • Tổ chức bán hàng tai điểm giao dịch.
  • Quản lý sắp xếp chứng từ, hạch toán hóa đơn vào ra.
  • Phân loại quản lý chứng từ hàng hóa mua vào bán ra.
Dịch Vụ Công Nghệ Kim Khanh
Hà Nội
  • Tổ chức thiết kê các giải pháp CNTT hỗ trợ công tác bán hàng.
  • Triển khai dịch lắp đặt, sửa chữa, khắc phục sự cố tại địa chỉ khách hãng khi có yêu cầu.
» Create your CV - It only takes a few seconds