Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Công Nghệ Kim Khanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Dịch Vụ Công Nghệ Kim Khanh
Hà Nội
  • Tổ chức bán hàng tai điểm giao dịch.
  • Quản lý sắp xếp chứng từ, hạch toán hóa đơn vào ra.
  • Phân loại quản lý chứng từ hàng hóa mua vào bán ra.
» Create your CV - It only takes a few seconds