Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Tâm Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Medical Representative (40 vacancies in HCMC- ETC Channel)

LP & Associates' client - Global Pharmaceutical Co...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Bệnh viện, trung tâm sức khỏe, trường mẫu giáo và các tổ chức khách hàng khác.
  • Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email