Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Tâm Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Content Marketing

Dược Tâm Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã có dược sĩ chuyên môn viết bài về chuyên môn dược, ứng viên chỉ viết bài bán hàng.
 • Xây dựng nội dung (hình ảnh, video, status…) và quản lý nội dung trên…

Kế toán kho

Dược Tâm Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duyệt đơn hàng hằng ngày.
 • Điều động hàng hóa và đội giao hàng.
 • Quản lý xuất – nhập – tồn, thẻ kho, điều kiện kho.
 • Theo dõi chứng từ hàng hóa, kiểm kho định kỳ.

Chuyên viên

Dược Tâm Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm, kinh doanh thị trường.
 • Trường Đại học/Cao đẳng, trung tâm việc làm, ngày hội việc làm… để hợp tác trong lĩnh…

Kế toán tổng hợp

Dược Tâm Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thuế.
 • Theo dõi công nợ, thu chi nội bộ.
 • Hỗ trợ số liệu và báo cáo thuế.
 • Lập kế hoạch hàng hóa và kiểm soát kho.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email